inschrijf- en wijzigingsformulier voor studenten

 
ondergetekende wenst
zich in te schrijven geregistreerde gegevens te wijzigen
inschrijfnummer

(svp invullen bij wijziging gegevens)
 
   
persoonsgegevens

achternaam
voorletters
geboortedatum
geslacht
vrouw man
   
adresgegevens

huidig adres
straatnaam en huisnummer
postcode en woonplaats
telefoonnummer 1
telefoonnummer 2 (bijv. mobiel)
e-mail adres
   
postadres (indien afwijkend)
straatnaam en huisnummer
postcode en woonplaats
   
  (Ben je samen met een of twee andere studenten op zoek naar een woonruimte?
Schrijf je dan elk afzonderlijk in.)
   
sofinummer

(niet verplicht)
   
laat je bij verhuizing een zelfstandige woonruimte leeg achter?
nee
ja
  • Sinds welke datum sta je volgens het bevolkingsregister op het huidige adres ingeschreven?
    sinds: 
   
ben je (aankomend) student van een voltijd HBO- of MBO-opleiding aan een onderwijsinstelling in de regio KAN-Noord?
ja
nee
  • Je komt niet in aanmerking voor het woonruimteaanbod voor studenten. Je kunt alleen reageren op het reguliere woonruimteaanbod in de woonkrant.
   
wat is het opleidingsniveau van deze studie?
MBO
  • Opleidingsniveau
  • Alleen MBO-studenten van niveau 4, komen in aanmerking voor het studentenaanbod van de woningstichtingen.
HBO
   
is er naast studiefinanciëring sprake van inkomen?
nee
ja
  • namelijk € per maand
   
vragen voor eventuele meettijdtoeslag voor reistijd (geldig van 1 juli t/m 31 oktober)

ben je (aankomend) eerstejaars student?
ja
nee   (zo nee, je krijgt geen toeslag toegekend)
   
wat is je huidige reistijd met het openbaar vervoer naar station arnhem c.s. (enkele reis)?
minder dan een uur   (geen toeslag mogelijk)
een uur tot twee uur
twee uur of langer
ben je op dit moment woonachtig in de regio KAN-noord*?
ja
nee
 
*de regio KAN-noord omvat de volgende gemeenten:
Angerlo, Arnhem, Bemmel, Didam, Doesburg, Duiven, Overbetuwe, Renkum, Rheden (Velp), Rozendaal, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar
 
   
ondertekening
datum
 
   
handtekening
.........................................................................
   
   
adressen arnhemse woningcorporaties:
   
in te vullen door woningcorporatie:
Datum formulier ontvangen
Datum formulier verwerkt
Toegekend inschrijfnummer
   
  Pagina uitprinten